Sorumluluklarımız
Sorumluluk, hem hesap verebilmeyi hem de zamanı geldiğinde üzerimize aldığımız iş için hesap sorabilmeyi gerektirir. Bu şekilde her Eska çalışanı, aktif olarak iş birliği içerisinde olmasa bile, diğer insanların davranış ve isteklerini tolere etmek ve karşılamak gibi sorumlulukları üstlenmek durumundadır.

Müşteriye Karşı Sorumluluklarımız

Eska Telekomünikasyon' un şirket sorumluluğu; 'Müşterilerinin beklentilerini belirlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak' tır. Eska Telekomünikasyon müşteri ilişkilerinde, çalışanlarının tüm sorumluluğunu kurumsal olarak taşımaktadır. Tüm şirket faaliyetleri, doğrudan müşteri ile ilgili olmasa bile, müşteri memnuniyetine yöneliktir. Her bir çalışan, müşteri memnuniyetini geliştirmekle sorumludur. Şirket, çalışanlarına bu amaç doğrultusunda gerekli tüm desteği verir. Eska Telekomünikasyon daha verimli ve etkin çalışabilmek için iş süreçlerini periyodik olarak düzenler ve günceller. Şirket içinde müşteri memnuniyetine yönelik denetlemeler yapılmakta olup, yapılan denetlemeler doğrultusunda aksiyon kararları alınır ve iyileştirmeler yapılır.

Sosyal Sorumluluklarımız

Eska Telekomünikasyon yasa ve düzenlemelere saygının ötesinde, insan haklarına saygı duymayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, düşünce, fikir ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmayı taahhüt eder.

Eska Telekomünikasyon, çalışanlarına yada işbirliği yaptığı kimselere karşı ayrımcılık sayılabilecek herhangi bir davranışta bulunmaz. Sosyal sorumluluk anlayışı, tedarikçilerini ve yüklenicilerini aynı prensipleri uygulamak üzere birlikte hareket etmeye davet eder.