ULUSLARARASI STANDARTLAR
Avrupa Birliği ülkelerince uyulması zorunlu olan , Uluslararası Noniyonizan Radyasyondan Korunma Komitesi Güvenlik Kılavuzu (ICNIRP, International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection Guidelines ), http://www.icnirp.de/

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı (www.doh.gov.uk/mobilephones/index.html), Ulusal Radyasyondan Korunma Kurumu (NRPB, National Radiation Protection Board www.nrpb.org.uk) ve başkanlığını Sir William Stewart'ın yaptığı bağımsız uzmanlar grubu tarafından "Cep Telefonu, Baz İstasyonları ve Sağlık" (Mobile Phones and Health, http://www.iegmp.org.uk/) başlıklı rapor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 1996 yılında başlattığı ve halen çalışmalarına devam edilen "Dünya Sağlık Örgütü Elektromanyetik Alanlar Projesi " (WHO EMF Project, www.who.int/peh-emf/index.htm) kapsamında "Elektromanyetik Alanlar ve Halk Sağlığı; Cep Telefonu Baz İstasyonları" (Electromagnetic Fields and Public Health; Mobile Phones Base Stations, Fact Sheet No: 193) başlıklı rapor.

Amerikalı bağımsız uzman araştırmacı Prof. Dr. John MOULDER (Medical College of Wisconsin) tarafından yayınlanan "Cep Telefonu Antenleri ve İnsan Sağlığı"(Cellular Phone Antennas and Human Health, www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html) rapor.

Avusturalya Mobil Telekomünikasyon Kurumu (Australian Mobile Telecommunication Assocciation, http://www.amta.org.au/) tarafından yayınlanan "Mobil Telefonlar, Baz İstasyonları ve Sağlık" (Mobile phones, base stations and health) başlıklı rapor.

Amerika Gıda ve İlaç Bakanlığı (U.S. Food and Drug Administration, http://www.tunctelekom.com.tr/www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html) tarafından yayınlanan "Mobile Telefonlar için Tüketiciye Bilgiler" (Consumer Update on Mobile Phones) başlıklı rapor.

Bu raporlarda belirtildiği üzere baz istasyonlarından kaynaklı RF radyasyona maruziyet değerleri yönetmeliklerde söz konusu olan güvenlik limit değerlerinin çok altındadır. Bugüne kadar yapılan deneylerin sonucunda cep telefonlarından kaynaklanan RF radyasyona maruziyet sonucunda canlı organizmada kanser oluşumuna sebebiyet verecek bir riskin oluşmadığı bilgisi verilmektedir. Ulaştırma Bakanlığı ICNIRP limitlerini kabul ederek 4 Ağustos 2000 tarihindeki 24130 sayılı Resmi Gazete'de "Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" başlıklı yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan GSM 900 MHz frekans bandında baz istasyonlarında müsaade edilen limit değerler tablosuna göre elektrik alan şiddeti 41.1 V/m , magnetik alan şiddeti 0.1092 A/m, güç yoğunluğu ise 4.5 W/m2, GSM 1800 MHz frekans bandında ise baz istasyonlarında müsaade edilen limit değerler tablosuna göre elektrik alan şiddeti 58.1 V/m , magnetik alan şiddeti 0.1544 A/m, güç yoğunluğu ise 9 W/m2 olarak verilmiştir. Bugüne kadar yapılan bir çok ölçüm sonucuna göre şu anda aktif bulunan istasyonların elektrik, magnetik alan ve güç yoğunluğu değerleri bu güvenlik limitlerin çok altındadır.