Kalite Politikamız
Üst yönetim; belirlediği politika ve stratejiler doğrultusunda tüm çalışanların kenetlenmesini, şirket içi/şirket dışı eğitimlerle ve en etkin iç iletişim proseslerinin oluşumunu sağlayarak müşteri odaklı çalışmalarına gerekli zemini hazırlamakta ve proses kontrolünü, kalite kontrol, proses gerçekleşme zamanı, müşteri memnuniyeti, proses gerçekleşme maliyeti ve zamanında teslimat göstergeleri ile gerçekleştirilmektedir. Süreçlerimizin ve çalışanlarımızın performansı altı aylık periyodlar halinde değerlendirilmekte ve sonuçlar YGG Toplantılarında tartışılmaktadır. Kısa vadede hedefimiz, uluslararası platformda var olan pazarımızı genişletmektir. Paydaşlarımız ile olumlu ilişkilerimiz, kaynaklarımızın etkin kullanımı, tartışılmaz ürün kalitemiz ve sürekli iyileşme ve gelişimi hedef edinen üst yönetim ve çalışanlarımızın tam desteği ile telekomünikasyon ve enerji sektöründe başarılı firmalar arasında yerini almıştır.