BİZ KİMİZ?
2008 yılında kurululan firmamız; kule montajları, enerji nakil hatları (ENH), trafo tesisleri, çevre topraklama, çevre aydınlatma, bina inşaat ve güçlendirme işleri olmak üzere çok sayıda projeye imza atmış olan Eska Telekom, hem resmi hem de özel sektörde varlığını göstermektedir.
GSM VE SAĞLIK
Günümüzde her alanda hızlı bir teknolojik gelişme yaşanmakta ve bu gelişim sonucunda üretilen ileri teknoloji ürünler insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte günlük yaşantımız her geçen gün biraz daha Elektromanyetik (EM) Alanlara bağımlı hale gelmektedir. Evlerimizde kullandığımız tüm elektrikli cihazlardan (TV ve Bilgisayar Monitörü, Saç Kurutma Makinesi, Elektrikli Tıraş Makinesi, Mikrodalga Fırın, Ütü, vs.) cep telefonlarına kadar her şey EM alanlardan kaynaklı radyasyon yaratmaktadır. Söz konusu radyasyonun insan sağlığını etkileyip etkilemediği bilim çevrelerinde hala tartışma konusu olmakta ve bu konu üzerindeki bilimsel araştırmalar dünyada ve Türkiye'de devam etmektedir.
DAHA FAZLASI
ULUSLARARASI STANDARTLAR
Avrupa Birliği ülkelerince uyulması zorunlu olan , Uluslararası Noniyonizan Radyasyondan Korunma Komitesi Güvenlik Kılavuzu (ICNIRP, International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection Guidelines ), http://www.icnirp.de/ İngiltere'de Sağlık Bakanlığı (www.doh.gov.uk/mobilephones/index.html), Ulusal Radyasyondan Korunma Kurumu (NRPB, National Radiation Protection Board www.nrpb.org.uk) ve başkanlığını Sir William Stewart'ın yaptığı bağımsız uzmanlar grubu tarafından "Cep Telefonu, Baz İstasyonları ve Sağlık" (Mobile Phones and Health, http://www.iegmp.org.uk/) başlıklı rapor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 1996 yılında başlattığı ve halen çalışmalarına devam edilen "Dünya Sağlık Örgütü Elektromanyetik Alanlar Projesi " (WHO EMF Project, www.who.int/peh-emf/index.htm) kapsamında "Elektromanyetik Alanlar ve Halk Sağlığı; Cep Telefonu Baz İstasyonları" (Electromagnetic Fields and Public Health; Mobile Phones Base Stations, Fact Sheet No: 193) başlıklı rapor. Amerikalı bağımsız uzman araştırmacı Prof. Dr. John MOULDER (Medical College of Wisconsin) tarafından yayınlanan "Cep Telefonu Antenleri ve İnsan Sağlığı"(Cellular Phone Antennas and Human Health, www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html) rapor. Avusturalya Mobil Telekomünikasyon Kurumu (Australian Mobile Telecommunication Assocciation, http://www.amta.org.au/) tarafından yayınlanan "Mobil Telefonlar, Baz İstasyonları ve Sağlık" (Mobile phones, base stations and health) başlıklı rapor. Amerika Gıda ve İlaç Bakanlığı (U.S. Food and Drug Administration, http://www.tunctelekom.com.tr/www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html) tarafından yayınlanan "Mobile Telefonlar için Tüketiciye Bilgiler" (Consumer Update on Mobile Phones) başlıklı rapor. Bu raporlarda belirtildiği üzere baz istasyonlarından kaynaklı RF radyasyona maruziyet değerleri yönetmeliklerde söz konusu olan güvenlik limit değerlerinin çok altındadır. Bugüne kadar yapılan deneylerin sonucunda cep telefonlarından kaynaklanan RF radyasyona maruziyet sonucunda canlı organizmada kanser oluşumuna sebebiyet verecek bir riskin oluşmadığı bilgisi verilmektedir. Ulaştırma Bakanlığı ICNIRP limitlerini kabul ederek 4 Ağustos 2000 tarihindeki 24130 sayılı Resmi Gazete'de "Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" başlıklı yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan GSM 900 MHz frekans bandında baz istasyonlarında müsaade edilen limit değerler tablosuna göre elektrik alan şiddeti 41.1 V/m , magnetik alan şiddeti 0.1092 A/m, güç yoğunluğu ise 4.5 W/m2, GSM 1800 MHz frekans bandında ise baz istasyonlarında müsaade edilen limit değerler tablosuna göre elektrik alan şiddeti 58.1 V/m , magnetik alan şiddeti 0.1544 A/m, güç yoğunluğu ise 9 W/m2 olarak verilmiştir. Bugüne kadar yapılan bir çok ölçüm sonucuna göre şu anda aktif bulunan istasyonların elektrik, magnetik alan ve güç yoğunluğu değerleri bu güvenlik limitlerin çok altındadır.
DAHA FAZLASI
RADYASYON NEDİR?
Günlük hayatımızın hemen her alanında, gerek doğal yollardan, gerekse teknolojik gelişmelerin getirdiği kolaylıkların, belki de bir bedeli olarak sürekli radyasyona maruz kalmaktayız. Hiç farkında olmadığımız bir şekilde organlarımız, dokularımız radyasyonla etkileşime girmektedir. Bu etkileşim bazı durumlarda gözle görülür sonuçlar doğururken, bazen de hiç haberimiz olmadan vücudumuzun içinden geçip gitmektedir. Radyasyon, dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleri ile yayılan enerjidir. Radyasyon, daima doğada var olan ve birlikte yaşadığımız bir olgudur. Radyo ve televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo dalgaları; tıpta, endüstride kullanılan x-ışınları; güneş ışınları; günlük hayatımızda alışkın olduğumuz radyasyon çeşitleridir.
DAHA FAZLASI
EM ALANLAR VE ETKİLERİ
Etkiler ELF alan etkileri ve RF / MW alan etkileri olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. ELF alan etkilerinin temel konusunu ev ve iş yerlerimizde kullandığımız elektrikli cihazlar ile yüksek gerilim hatları ve trafolar oluştururken , RF / MW alan etkilerinin temel konusunu TV ve radyo vericileri, cep telefonu, baz istasyonları, uydu antenleri ve mikrodalga fırınlar oluşturmaktadır. Trafolar ve Yüksek Gerilim Hatları (YGH) yakınında yaşayanlar üzerinde yapılan çalışmalarda: Bağışıklık sistemini etkilediği, Betin ve merkezi sinir sisteminde güçlü hormon al mekanizmaları etkilediği, Anne karnında bulunan bebeğin gelişimini etkilediği, Genetik mekanizmaları etkilediği, Halüsinasyon, baş ağrısı, depresyon oranlarında artışa neden olduğu, Melatonin sentezini yavaşlatarak uyku düzeninin bozulmasına neden olduğu elde edilmiştir. Yukarıda yer alan etkilerin birçoğu kanser oluşumu ile bağlantılıdır. Bu bulguları dikkate alarak Rusya 1975'de YGH yakınındaki E-alan değerini 1-5 kV/m, USA 1982'de 9 kV/m olarak belirlemiştir.Amerikan Bilimler Akademisi 1996 yılında YGH yakınında yaşayan çocuklarda lösemi görülme olasılığının diğerlerine oranla 1.5 kat fazla olduğunu vurgulamıştır. RF/MW radyasyon etkisi üzerine yapılan deneysel çalışmalar ve sonuçları: Doku İletkenliğine Göre: RF/MW radyasyona maruz kalma sonucunda öncelikle implant malzeme yerleştirilmiş olan dokular, diz kapağı ve göz lensi etkilenmekte. İkinci derecede etkilenen doku ise beyindir.       Mikrodalga Duyma Etkisi : Maruz kalınan radyasyonun şiddetine göre sesler uğultulu, çınlama ve vızıltı şeklinde duyulmaktadır. Bu etkinin kalıcı bir etki olduğuna dair bir bulguya henüz rastlanmamıştır. Ancak gün içerisinde uzun süre cep telefonuyla konuşulduğunda akşam seslerin kesik kesik duyulması, kulak içinde sürekli bir çınlama etkisinin olduğu yapılan hem deneysel hem de epidemiyolojik çalışmalarla saptanmıştır.      BBB (Kan Beyin Bariyeri) Geçirgenliğine Etkisi: Beyin bazı maddelerin kan yoluyla beyne geçmemesi için bir bariyer mekanizması geliştirmiştir. Bu mekanizmaya göre antibiyotikler beyne ulaşamazlar. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda RF/MW radyasyona uzun süreli maruz kalan hayvanlarda beyinden antibiyotik geçişinin sağlanabildiği saptanmıştır. Bu bulgu ile beyinde oluşan virütik etkilerin tedavisinin olabileceği söylenmektedir.     Sinir Sistemine Etkisi: 10 W/m2 güç yoğunluğuna sahip EM alanların sinir sistemini etkilediği gözlemlenmiş. Ancak bu değerdeki güç yoğunluğu şu anda yürürlükte olan Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetmeliğince izin verilen limit değerlerin (900 MHz'de 4,5 W/m2 , 1800 MHz'de 9,0 W/m2 ) üstündedir.     DNA Yapısında Değişimler: Bu konuda yapılan çalışmalar birbirini desteklememektedir. Yapılan bir deneyde 12 kobaydan dokuzunda DNA hasarında artışlar kaydedilirken, diğer bir araştırmada 9 kobaydan beşinde DNA hasarında azalışlar kaydedilmiştir. İngiltere'de ve USA' de yayınlanan "Cep Telefonu, Baz İstasyonları ve İnsan Sağlığı" başlıklı raporlarda RF/MW alanlara maruziyet sonucunda kanser oluşumuna ilişkin bir bilimsel kanıt henüz sunulamamıştır.  USA' de yapılan çalışmalar sonucunda trafolar ve yüksek gerilim hatları (YGH) etrafında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin 1.5 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.      Psikolojik ya da Davranışsal Etkiler:Mann ve Röschke , Borbely tarafından yapılan her iki çalışmada da uyku düzeninde değişimler gözlemlenmiştir. Wang ve Lai tarafından bir deneyde ise 2450 MHZ frekanslı RF alana maruz kalan hayvanlarda öğrenme güçlüğü saptanmıştır; ancak bu deney henüz tekrarlanmadı. Gene Wang ve Lai tarafından yapılan bir başka deneyde ise hayvanlarda "uzun dönem hafıza kaybı" bulgusu saptanmıştır. Wang ve Lai'nin tüm deneyleri 2450 MHz frekansında yani mikrodalga fırınların çalıştığı frekansta yapılmıştır. -YGH ve trafoların etrafında yaşayan kişilerde halüsinasyon, baş ağrısı, depresyon oranlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Cep telefonlarından kaynaklanan radyasyon etkileri SAR (Specific Absorption Rate, Özgül Soğrulma Oranı) değeri ile belirlenmektedir. SAR değeri vücudun 1 kg. sıcaklığını 10ºC artıran elektromanyetik enerji miktarı olarak belirtilmektedir. RF için SAR'ın zarar oluşturan biyolojik etki dozu tüm vücut için 4 W/kg olarak belirlenmiştir. Bu değerin 10'da biri meslekleri gereği elektromanyetik alanlara maruz kalanlar için limit kabul edilmiştir (0,4 W/kg). Genel halk maruziyeti içinse mesleki maruziyetin beşte biri alınmıştır 0,08 W/kg)
DAHA FAZLASI